Жан Ас­сель­борн,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Лю­ксем­бур­гу:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.rbc.ua)

У Єв­ро­пі ча­сто го­во­рять, що на Дон­ба­сі є якийсь кон­флікт. Але ко­ли при­їжджа­єш сю­ди і ба­чиш це все на вла­сні очі, то ро­зу­мі­єш, що це не про­сто «кон­флікт » , це справ­жня вій­на. І так зни­щи­ти ар­ти­ле­рі­єю на­се­ле­ний пункт мо­гли тіль­ки про­фе­сій­ні вій­сько­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.