Ekaterina BARABASH, Мо­сква, Ро­сія:

Den (Ukrainian) - - Культура -

— Я ду­же спо­ді­ва­ю­ся, що в Укра­ї­ни ви­ста­чить ро­зу­му не під­да­ва­ти­ся на про­во­ка­ції крем­лів­ських го­пни­ків — да­ти «крым­на­шей» дів­чи­ні до­звіл на ра­зо­вий в’їзд до Укра­ї­ни, ска­зав­ши, що це ви­ня­ток, що вза­га­лі-то їй в’їзд за­бо­ро­не­ний і не­хай у май­бу­тньо­му спів­ає хоч на Кам­ча­тці, хоч у США, але не в Укра­ї­ні. І на­ма­га­ти­ся за­хи­сти­ти її від про­во­ка­цій у Ки­є­ві — го­пни­ки ли­ше цьо­го і че­ка­ють. Ну при­їха­ла і при­їха­ла, ну за­спі­ва­ла і за­спі­ва­ла. Що во­на є, що її не­має — бай­ду­же. Хо­ті­ло­ся б, щоб бу­ло так. Тим біль­ше, що і спів­ає во­на по­га­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.