Все­лен­ський Па­трі­арх Вар­фо­ло­мій І:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (http://www.kmu.gov.ua)

Ми мо­ли­мо­ся за те, щоб укра­їн­ський на­род об’єд­нав­ся в одній цер­кві. Ма­те­рин­ська цер­ква Кон­стан­ти­но­по­ля до­по­мо­же вам отри­ма­ти та­ку об’єд­на­ну цер­кву... Ми мо­же­мо бу­ти опти­мі­ста­ми що­до май­бу­тньо­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.