Дже­ральд КОННЕЛІ,

кон­гре­смен-де­мо­крат:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми не ви­зна­є­мо не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му і збе­рі­га­ти­ме­мо на­кла­де­ні на Ро­сію сан­кції, до­по­ки во­на не за­ли­шить Крим і не від­но­вить су­ве­ре­ні­тет над Кри­мом. Ми ма­є­мо під­трим­ку адмі­ні­стра­ції Трам­па у цьо­му пи­тан­ні й бу­де­мо ро­би­ти все мо­жли­ве, щоб на рів­ні Кон­гре­су збе­рі­га­ти та­ку по­зи­цію

(ukrainian.voanews.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.