Зов­ні­шній борг Укра­ї­ни по­чав ско­ро­чу­ва­ти­ся

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни по­ві­дом­ляє, що ва­ло­вий зов­ні­шній борг Укра­ї­ни 2016 ро­ку зріс на 4,4%, або на $5,25 мі­льяр­да — до $113,48 мі­льяр­да. За че­твер­тий квар­тал борг змен­шив­ся на 2,2%, або на $2,53 мі­льяр­да. Най­актив­ні­ше ми­ну­ло­го ро­ку зов­ні­шній борг ско­ро­чу­ва­ли бан­ки, що пов’яза­но з їх до­ка­пі­та­лі­за­ці­єю, — на 30,1%, або на $3,86 мі­льяр­да, до $8,97 мі­льяр­да. Зов­ні­шній борг са­мо­го цен­тро­бан­ку змен­шив­ся на 6,9%, або на $0,47 мі­льяр­да — до $6,24 мі­льяр­да.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.