Джон МАККЕЙН,

го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань Зброй­них сил Се­на­ту США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Се­нат уже ба­га­то ро­ків то­му ді­йшов зго­ди що­до модаль­но­сті вхо­дже­н­ня Укра­ї­ни до скла­ду НАТО. Я б ска­зав, що наш прі­о­ри­тет для Укра­ї­ни — на­да­ти ї й ле­таль­ну зброю для то­го, щоб во­на се­бе за­хи­сти­ла, та­ку як Javelin, ра­да­ри та ін­ше ”

(https://inforesist.org)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.