Бо­рис ДЖОНСОН,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ро­сія в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті ви­пад­ків від­по­від­аль­на за зна­чні люд­ські втра­ти в Укра­ї­ні. Ве­ли­ко­бри­та­нія вже вда­лась до за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії за її дії в Укра­ї­ні, і ми про­дов­жу­є­мо на­по­ля­га­ти на їх збе­ре­жен­ні

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.