Нік­кі ГЕЙЛІ, по­сол США в ООН:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

США­про­дов­жу­ють за­су­джу­ва­ти і за­кли­ка­ють до не­гай­но­го при­пи­не­н­ня ро­сій­ської оку­па­ції Кри­му. Сан­кції, вве­де­ні про­ти Ро­сії в зв’яз­ку з ане­ксі­єю Кри­му, за­ли­ша­ться в си­лі, до­по­ки Ро­сія не по­вер­не кон­троль над пів­остро­вом Укра­ї­ні

(ukrainian.voanews.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.