Укра­їн­ки – кра­щі в бо­роть­бі!

Жі­но­ча збір­на зайня­ла пер­ше мі­сце в ко­ман­дно­му за­лі­ку чем­піо­на­ту Єв­ро­пи се­ред спортс­ме­нів до 23 ро­ків

Den (Ukrainian) - - День України -

Жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни зайня­ла пер­ше мі­сце в ко­ман­дно­му за­лі­ку чем­піо­на­ту Єв­ро­пи з бо­роть­би се­ред спортс­ме­нів до 23 ро­ків, що ві­дбув­ся у Сом­ба­тхеї ( Угор­щи­на), по­ві­дом­ляє dsmsu.gov.ua.

На ра­хун­ку жі­но­чої збір­ної Укра­ї­ни п’ ять на­го­род: дві зо­ло­ті, одна срі­бна і дві брон­зо­ві ме­да­лі.

Зо­ло­ті на­го­ро­ди ви­бо­ро­ли Лі­лія Го­рі­ши­на ( до 53 кг) і Те­тя­на Кіт (до 58 кг). Срі­бло за­во­ю­ва­ла Іло­на Сем­ків ( до 48 кг), брон­зо­ві на­го­ро­ди в Окса­ни Гер­гель ( до 60 кг) та Іри­ни Па­сі­чник (до 75 кг).

Дру­ге мі­сце в ко­ман­дно­му за­лі­ку мо­ло­ді­жно­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи U- 23 із жі­но­чої бо­роть­би зайня­ла збір­на Ро­сії, тре­тє — збір­на Бі­ло­ру­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.