У МОЗ ра­пор­ту­ють про го­тов­ність до ре­ім­бур­са­ції лі­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Близь­ко 1400 укра­їн­ських аптек уже укла­ли або зна­хо­дя­ться на ста­дії під­пи­са­н­ня угод про участь у про­е­кті ре­ім­бур­са­ції вар­то­сті лі­ків для лі­ку­ва­н­ня сер­це­во­су­дин­них за­хво­рю­вань, брон­хі­аль­ної астми та ді­а­бе­ту дру­го­го ти­пу. Як по­ві­до­ми­ла ви­ко­ну­ю­ча обов’яз­ки мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на Супрун, МОЗ за­ці­кав­ле­ний у збіль­шен­ні кіль­ко­сті аптек-уча­сни­ків. Мі­ністр за­кли­ка­ла мі­сце­ві вла­сті своє­ча­сно пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти ко­шти апте­кам за від­пу­ще­ні у рам­ках про­е­кту лі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.