«День» дя­кує за за­про­ше­н­ня.

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

По­до­рож від­бу­ла­ся за спри­я­н­ня На­ціо­наль­но­го агент­ства роз­ви­тку ту­ри­зму в Фран­ції «Ату Франц», за уча­стю та під­трим­ки ме­рії Па­ри­жа та Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Фран­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.