Гра як під­трим­ка

У Бри­та­нії ро­зро­би­ли ро­бо­та, який до­по­ма­гає ді­тям з ау­ти­змом

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ди­ти­но­по­ді­бно­го ро­бо­та Ка­спа­ра ро­зро­би­ли в уні­вер­си­те­ті Хар­тфорд­ши­ра (Ве­ли­ко­бри­та­нія) спе­ці­аль­но для то­го, щоб він вза­є­мо­ді­яв з ді­тьми, які ма­ють ді­а­гноз — ау­тизм, і по­кра­щу­вав їхнє жи­т­тя. На фо­то: п’яти­рі­чний Гар­рі­сон спіл­ку­є­ться з Ка­спа­ром

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.