Ле­ген­дар­ні су­пер­ге­рої за­го­во­рять укра­їн­ською

Den (Ukrainian) - - 25 -

Ма­рія ШАГУРІ: «Ав­то­ри, ху­до­жни­ки і ви­дав­ці по­чи­на­ють ро­зу­мі­ти, що ко­мі­кси — ду­же пер­спе­ктив­ний на­прям»

МАЛЮНОК З САЙТА THEODYSSEYONLINE.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.