Пав­ло КА­ЛЕ­НИЧ:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фер­ме­ри ще не го­то­ві до рин­ку зем­лі. У той час, ко­ли су­спіль­ство в ці­ло­му до­ве­де­не до убо­го­сті, тор­гу­ва­ти основ­ним на­шим ба­гат­ством я не вва­жаю за до­ціль­не. Як­би бу­ла впев­не­ність, що цей ри­нок пі­де на ко­ристь су­спіль­ству, то йо­го слід бу­ло б вво­ди­ти. Але сьо­го­дні вла­да не та­ке ста­вить зав­да­н­ня. Про­даж прав орен­ди — це, зві­сно, не про­даж зем­лі, але, га­даю, ду­же до­бре за­ву­а­льо­ва­не ба­жа­н­ня все-та­ки про­да­ва­ти зем­лю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.