ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­та ІІ ра­зом зі сво­їм чо­ло­ві­ком гер­цо­гом Един­бурзь­ким, прин­цом Фі­лі­пом, взя­ла участь у від­крит­ті но­во­го цен­тру з до­гля­ду за сло­на­ми в зоо­пар­ку Ві­пснейд Зо­о­ло­гі­чно­го то­ва­ри­ства Лон­до­на. Ко­ро­ле­ва Єли­за­ве­та, яка до то­го ж є по­кро­ви­тель­кою Лон­дон­сько­го зо­о­ло­гі­чно­го то­ва­ри­ства, зу­стрі­ла­ся з ке­рів­ни­цтвом цен­тру, огля­ну­ла умо­ви утри­ма­н­ня тва­рин, а та­кож осо­би­сто на­го­ду­ва­ла сло­нів обі­дом

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.