ХХт­тоо вв ббу­уд­дииннк­куу гго­оссп­по­од­да­арр

У 49% укра­їн­ців є ко­ти

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ Укра­їн­ці є одни­ми з най­біль­ших лю­би­те­лів ко­тів у сві­ті, як по­ві­дом­ляє сайт nashkiev.ua. Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшла ні­ме­цька ком­па­нія Dalia Research, яка ви­рі­ши­ла до­слі­джу­ва­ти кіль­кість хво­ста­тих на ду­шу на­се­ле­н­ня в 52 кра­ї­нах сві­ту і скла­сти свій рей­тинг. Укра­ї­на в цьо­му рей­тин­гу по­сі­ла дру­ге мі­сце. У на­шій кра­ї­ні ко­ти або кі­шки є в 49% ме­шкан­ців. За цим по­ка­зни­ком ми по­сту­па­є­мо­ся ли­ше ро­сі­я­нам 59%. Тре­тє мі­сце з по­ка­зни­ком 43% по­сі­ли США.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.