Без ро­бо­ти не за­ли­ша­ться

За­лі­зни­чни­ків кли­чуть по­вер­ну­ти­ся на укра­їн­ську те­ри­то­рію

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ре­гіо­наль­на фі­лія « До­не­цька за­лі­зни­ця» за­про­шує спів­ро­бі­тни­ків До­не­цької та Лу­ган­ської ди­ре­кцій за­лі­зни­чних пе­ре­ве­зень, що за­ли­ши­ли­ся на не­під­кон­троль­ній укра­їн­ській вла­ді те­ри­то­рії, пра­це­вла­шту­ва­ти­ся в стру­ктур­них під­роз­ді­лах ре­гіо­наль­ної фі­лії або в ін­ших під­роз­ді­лах « Укр­за­лі­зни­ці » , що роз­та­шо­ва­ні на під­кон­троль­ній те­ри­то­рії. Ця про­по­зи­ція ви­кли­ка­на тим, що Ра­да на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Укра­ї­ни 15 бе­ре­зня 2017 ро­ку ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про при­пи­не­н­ня пе­ре­мі­ще­н­ня ван­та­жів че­рез лі­нію зі­ткне­н­ня в ме­жах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.