Ві­ктор НАБРУСКО :

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

На­ра­зі мо­жна го­во­ри­ти про те, що, з одно­го бо­ку, в на­шо­му ме­ді­а­се­ре­до­ви­щі існу­ють ко­смо­по­лі­ти­чно­гран­то­їд­ські осе­ред­ки, по­ту­жна «п’ята ко­ло­на » Крем­ля, а з ін­шо­го бо­ку, на­би­ра­є­ться кон­стру­ктив­ний по­тен­ці­ал для ста­нов­ле­н­ня на­ціо­наль­ної жур­на­ліст­ської га­лу­зі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.