Сті­вен ПАЙФЕР,

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту Бру­кін­гза, екс­по­сол Укра­ї­ни у США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ро­сія не ро­зу­міє Укра­ї­ну. По­лі­ти­ка Крем­ля під­си­ли­ла укра­їн­ську на­ціо­наль­ну іден­ти­чність та на­да­ла їй силь­но­го ан­ти­ро­сій­сько­го на­хи­лу

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.