Ре­фат ЧУБАРОВ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (facebook.com)

на­ро­дний де­пу­тат, го­ло­ва ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду:

Упев­не­ний, що сьо­го­дні за­кла­де­ні пер­ші пра­кти­чні мі­ри, які обов'яз­ко­во при­ве­дуть най­ви­щих ро­сій­ських по­са­дов­ців на чо­лі з Пу­ті­ним на ла­ву під­су­дних Мі­жна­ро­дно­го три­бу­на­лу з роз­гля­ду зло­чи­нів, ско­є­них Ро­сі­єю про­ти Укра­ї­ни. А в то­му, що та­кий Між - на­ро­дний три­бу­нал бу­де ство­ре­но, в ме­не не­має жо­дних сум­ні­вів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.