Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Де­хто на­ма­га­є­ться на­зи­ва­ти си­ту­а­цію на Дон­ба­сі за­мо­ро­же­ним кон­флі­ктом. На­го­ло­шую, що він не за­мо­ро­же­ний. А це — га­ря­ча ро­сій­ська агре­сія про­ти мо­єї кра­ї­ни. З по­ча­тку ро­ку Укра­ї­на втра­ти­ла 69 вій­сько­вих і ще по­над 420 — по­ра­не­ні. Хі­ба це за­мо­ро­же­ний кон­флікт? Це — справ­жня га­ря­ча вій­на. Це — ре­аль­на агре­сія

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.