Марк ТОНЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ви­ко­ну­вач обов’яз­ків ре­чни­ка дер­жде­пар­та­мен­ту США:

Спо­лу­че­ні Шта­ти зно­ву за­кли­ка­ють Ро­сію ви­ко­ри­ста­ти свій вплив на се­па­ра­ти­стів, щоб зро­би­ти пер­ший крок на шля­ху до ми­ру на схо­ді Укра­ї­ни і за­без­пе­чи­ти ви­ди­ме, пе­ре­ві­рю­ва­не і не­зво­ро­тне по­лі­пше­н­ня си­ту­а­ці­їз без­пе­кою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.