Ро­джер ВІКЕР,

се­на­тор, го­ло­ва Гель­сін­ської ко­мі­сії США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (ukrainian.voanews.com)

Як­би Ро­сія до­три­му­ва­ла­ся Мін­ських угод і при­пи­ни­ла під­три­му­ва­ти, спря­мо­ву­ва­ти, фі­нан­су­ва­ти і за­без­пе­чу­ва­ти се­па­ра­ти­стів у цьо­му ре­гіо­ні, то не­об­хі­дно­сті в про­дов­жен­ні ро­бо­ти мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії не бу­ло б

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.