Бо­рис ДЖОНСОН,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми на­по­ля­га­є­мо на су­ве­ре­ні­те­ті та те­ри­то­рі­аль­ній ці­лі­сно­сті всіх кра­їн Єв­ро­пи, а та­кож від­мов­ля­є­мо­ся ви­зна­ти не­за­кон­ну ане­ксі­ю­Кри­му Ро­сі­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.