По­свя­та кур­сан­тів у гар­ма­тни­ки

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

31 трав­ня у Мі­жна­ро­дно­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії Су­хо­пу­тних військ іме­ні геть­ма­на Пе­тра Са­гай­да­чно­го 25 пер­шо­кур­сни­ків, ко­трі на­вча­ю­ться на фа­куль­те­ті ра­ке­тних військ та ар­ти­ле­рії, який го­тує ко­ман­ди­рів ар­ти­ле­рій­ських і ра­ке­тних під­роз­ді­лів та фа­хів­ців ар­ти­ле­рій­ської роз­від­ки для Су­хо­пу­тних військ ЗСУ, впер­ше вправ­ля­ли­ся у стріль­бі з про­ти­тан­ко­вої гар­ма­ти, по­ві­дом­ляє Те­тя­на Ко­зи­рє­ва, Львів

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.