ЦИТАТА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ган­на ГОПКО, го­ло­ва ко­мі­те­туу за­кор­дон­них спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни (facebook.com):

« Уже тре­тій рік у пар­ла­мен­ті, а ні­як не мо­жу зви­кну­ти до ли­це­мір­ства тих, хто при- кри­ває свою ко­ру­пцію чи по­пу­лізм ци­та­та­ми ве­ли­ких укра­їн­ців. Ци­ту­ють Бла­жен­ні­шо­го Лю­бо­ми­ра Гу­за­ра і про­дов­жу­ють тор­гу­ва­ти Укра­ї­ною.

Ма­ють від­по­від­а­ти за свої дії і ті, хто укла­дав у 2009 ро- ці зра­дни­цькі кон­тра­кти з « Газ­про­мом » , і ті, хто до­сі не мо­жуть да­ти ра­ду ні з Фір­та­шем, ні з Ахме­то­вим, ні з Ме­двед­чу­ком.

Лю­би­ти Укра­ї­ну тре­ба спра­ва­ми, а не сло­ва­ми».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.