Швей­цар­ські ху­до­жни­ки обла­шту­ва­ли лен­дарт-об’ єкт на 1200-ме­тро­вій ви­со­ті

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Null-Stern-Hotel — лен­дарт-об’єкт з та­кою на­звою з’явив­ся не­що­дав­но у схі­дних Швей­цар­ських Аль­пах на ви­со­ті 1200 ме­трів над рів­нем мо­ря. Йо­го обла­шту­ва­ли швей­цар­ські ху­до­жни­ки Франк і йо­го брат-бли­знюк Па­трік Рі­клі­ни. У цьо­му « зе­ро » - зір­ко­во­му го­те­лі без стін і да­хів го­сті мо­жуть за­мо­ви­ти но­чів­лю. За­га­лом про­ект під на­звою « Єди­на зір­ка — це ти» бра­ти за­по­ча­тку­ва­ли ще 2008 ро­ку, і свій пер­ший но­мер во­ни від­кри­ли в... за­ки­ну­то­му бун­ке­рі.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.