Адрі­ан КАРАТНИЦЬКИЙ,

стар­ший спів­ро­бі­тник Атлан­ти­чної ра­ди США, ке­ру­ю­чий пар­тнер Myrmidon Group LLC:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ві­зит пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка до Ва­шинг­то­на до­по­мо­же про­ясни­ти по­гля­ди пре­зи­ден­та Трам­па на Ро­сію та Укра­ї­ну. Си­ла укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та як ди­пло­ма­та, який вміє ма­нев­ру­ва­ти у Ва­шинг­то­ні, і тер­мі­ни йо­го ві­зи­ту мо­жуть до­по­мог­ти про­су­ну­ти ін­те­ре­си Укра­ї­ни вКон­гре­сі та Білому домі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.