«Ста­ра фор­те­ця» — 24 і 25 червня, Тро­стя­нець (Сум­ська обл.)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ор­га­ні­за­то­ри за­хо­ду обі­ця­ють го­стям фе­сту за­хо­пли­ву по­до­рож крізь століття, а го­лов­на ло­ка­ція по­дій — фор­те­ця XVIII століття «Кру­глий Двір» . Го­сті фо­ру­му по­ба­чать ли­цар­ські по­єдин­ки, в яких ві­зьмуть участь по­над со­тні бій­ців із рі­зних клубів Укра­ї­ни та за­кор­до­ну, від­бу­де­ться тур­нір лу­чни­ків, яр­ма­рок ре­мі­сни­ків із май­стер-кла­са­ми, а кор­чма­рі при­го­стять усіх охо­чих ори­гі­наль­ни­ми стра­ва­ми за ре­це­пта­ми на­ших пра-пра-пра­щу­рів. Ді­ти і до­ро­слі змо­жуть від­чу­ти се­бе ли­ца­ря­ми і по­стрі­ля­ти з лу­ка та ар­ба­ле­та. На фе­сті лу­на­ти­ме ста­ро­вин­на му­зи­ка, мо­жна бу­де по­тан­цю­ва­ти і по­спі­ва­ти, а також по­ди­ви­ти­ся на фе­є­ри­чне фа­єр-шоу. Тра­ди­цій­но зма­га­н­ня про­во­дять за та­ки­ми но­мі­на­ці­я­ми: «Щит-Меч», «Ба­кле­рМеч», бої «5 на 5», ко­ро­лів­ська но­мі­на­ція «21 на 21», про­фе­сій­ні по­єдин­ки та ін­ші.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.