Одно­стай­ним рі­ше­н­ням суд­дів

Den (Ukrainian) - - День України -

У Хар­ко­ві, в Па­ла­ці спор­ту «Ло­ко­мо­тив», три­ває 42-й чем­піо­нат Єв­ро­пи з бо­ксу2017 се­ред чо­ло­ві­ків. Цей тур­нір є від­бір­ним до чем­піо­на­ту сві­ту 2017 ро­ку, який від­бу­де­ться в Гам­бур­зі з 25 сер­пня по 3 ве­ре­сня. Укра­ї­нець Оле­ксандр Хи­жняк, який ви­сту­пає у ва­го­вій ка­те­го­рії до 75 кг, стар­ту­вав у 1/16 фі­на­лу з пе­ре­мо­ги над шве­дом Ма­рі­у­шем Гна­сом, по­ві­дом­ляє

www. sportonline. ua. Укра­ї­нець пе­ре­міг одно­стай­ним рі­ше­н­ням суд­дів (5:0). За ви­хід у чвер­тьфі­нал тур­ні­ру Хи­жняк би­ти­ме­ться з ан­глій­цем Бен­джа­мі­ном Віт­та­ке­ром.

ФО­ТО З САЙТА FBU.NET.UA

Укра­їн­ський бо­ксер Оле­ксандр

Хи­жняк по­чав з пе­ре­мо­ги чем­піо­нат

Єв­ро­пи у Хар­ко­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.