Зі­гмар ГА­БРІ­ЕЛЬ,

гла­ва МЗС Ні­меч­чи­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.bmvg.de)

Ми не по­вин­ні за­бу­ва­ти, що Ро­сія по­ста­ви­ла під сум­нів єв­ро­пей­ську си­сте­му без­пе­ки ане­ксі­єю Кри­му та сво­єю по­ве­дін­кою на схо­ді Укра­ї­ни. Ось чо­му ва­жли­во, щоб ми до­три­му­ва­ли­ся сан­кцій про­ти Ро­сії, до­ки не бу­де до­ся­гну­то про­гре­су у ви­ко­нан­ні Мін­ських угод

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.