20 черв­ня 2017 ро­ку.

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Барб’ яна. Па­па Рим­ський мо­ли­ться бі­ля мо­ги­ли впли­во­во­го іта­лій­сько­го ви­хо­ва­те­ля і свя­ще­ни­ка дон Ло­рен­цо Мі­ла­ні, який жив у цьо­му мі­сті на пів­но­чі Іта­лії з 1954 до 1967 ро­ку. Як по­ві­до­ми­ло Ра­діо Ва­ти­ка­ну, пон­ти­фік ска­зав, що «хо­тів по­мо­ли­ти­ся бі­ля йо­го мо­ги­ли, щоб від­да­ти на­ле­жне пам'яті свя­ще­ни­ка, який був свід­ком то­го, як ми в дар Хри­сту від­кри­ва­є­мо на­ших бра­тів та се­стер, які по­тре­бу­ють до­по­мо­ги, і слу­жи­мо їм»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.