ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

22 черв­ня 2017 ро­ку. Бель­гія. Пі­со­чний рі­зьбяр Фран­ко Да­га з Іта­лії пра­цює над скуль­пту­рою для­фе­сти­ва­лю скуль­птур із пі­ску Disney Sand Magic, який від­бу­ва­ти­ме­тьсяз 24 черв­ня­по 10 ве­ре­сня на пля­жі мі­ста Остенд. Це свя­то ми­сте­цтва на пі­ску при­уро­че­но до 25-ї рі­чни­ці Ді­сней­лен­ду в Па­ри­жі. 40 про­фе­сій­них ми­тців від­тво­рять за до­по­мо­гою пі­ску і во­ди 150 скуль­птур зав­ви­шки від 2 до 6 ме­трів. У хо­ді екс­кур­сії, яка три­ва­ти­ме го­ди­ну, від­ві­ду­ва­чі змо­жуть по­ба­чи­ти всіх ге­ро­їв Disney, Pixar, Marvel і Star Wars

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.