Укра­їн­ська «брон­за»

УФран­ції за­вер­шив­ся ро­зі­граш Куб­ка сві­ту з ба­скет­бо­лу 3:3, що став олім­пій­ським

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

21 черв­ня в Нан­ті (Фран­ція) за­вер­шив­ся ро­зі­граш Куб­ка сві­ту з ба­скет­бо­лу 3:3, що став олім­пій­ським. Жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни (Хри­сти­на Фі­ле­вич, Окса­на Мол­ло­ва, Ган­на За­ри­цька, Да­ри­на За­ви­дна) ста­ла брон­зо­вою при­зер­кою, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. На шля­ху до п’єде­ста­лу укра­їн­ки на ста­дії гру­по­во­го ета­пу обі­гра­ли ав­стра­лі­йок (21:12), ки­та­я­нок (22:9), япо­нок (15:9) і по­сту­пи­ли­ся гол­ланд­кам (12:17). У чвер­тьфі­на­лі на­ші ба­скет­бо­ліс­тки обі­гра­ли швей­ца­рок (13:9), а в пів­фі­на­лі по­сту­пи­ли­ся угор­кам (13:15). У ма­тчі за тре­тє мі­сце укра­їн­ки здо­бу­ли пе­ре­мо­гу над гол­ланд­ка­ми (15:13). До ре­чі, це вже вдруге по­спіль жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни за­во­ю­ва­ла ме­да­лі Куб­ка сві­ту з ба­скет­бо­лу 3:3. На ми­ну­ло­му ро­зі­гра­ші Куб­ка сві­ту в Ки­таї на­ша ко­ман­да ста­ла дру­гою.

У чо­ло­ві­чо­му тур­ні­рі пе­ре­мож­цем Куб­ка сві­ту ста­ла збір­на Сер­бії, пе­ре­міг­ши у фі­на­лі ко­ман­ду Гол­лан­дії — 21:18. Збір­на Укра­ї­ни (Са­ша Ко­бець, Ста­ні­слав Ти­мо­фє­єн­ко, Ма­ксим За­кур­да­єв, Дми­тро Ли­по­вець) по­сі­ла 5-те мі­сце.

ФО­ТО З САЙ­ТА SPORTONLINE.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.