Пpо пер­ші Iгри

23 чер в ня — Між на­ро­дний Олім пійсь кий день

Den (Ukrainian) - - ПРЕС-КЛУБ «Дня» -

До ре­чі, 23 черв­ня має ще один при­від для спор­тив­но­го до­зві­л­ля — це день, ко­ли бу­ло за­па­тен­то­ва­но ху­ла-хуп. А про­тя­гом пер­ших чо­ти­рьох мі­ся­ців від по­яви ви­на­хо­ду бу­ло про­да­но 25 млн оди­ниць!

МАЛЮНОК АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.