Ме­тью БРАЙЗА,

екс-ра­дник дер­жав­но­го се­кре­та­ря США:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (УНІАН)

Де­я­кі мої ко­ли­шні ко­ле­ги в Дер­жав­но­му де­пар­та­мен­ті, у Бі­ло­му до­мі плі­дно пра­цю­ють над роз­роб­кою но­вих ідей що­до Укра­ї­ни. Це са­ме те, над чим держ­се­кре­тар Рекс Тіл­лер­сон по­про­сив їх по­пра­цю­ва­ти. Я знаю, що три­ває про­цес, який ми на­зи­ва­є­мо між­ві­дом­чим про­це­сом, — це де­ба­ти, кон­стру­ктив­ні роз­ду­ми що­до по­дій, які від­бу­ва­ю­ться, між пред­став­ни­ка­ми Пен­та­го­ну, Дер­жав­но­го де­пар­та­мен­ту, ЦРУ, Бі­ло­го до­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.