ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Го­ло­ва «Укр­за­лі­зни­ці» Вой­цех Бал­чун на сво­їй сто­рін­ці у Facebook на­пи­сав про те, що пер­ші три кви­тки в ко­жно­му про­да­жі, що від­кри­ва­є­ться у спо­лу­чен­ні Ки­їв — Пра­га — Ки­їв, про­да­ва­ти­му­ться зі зна­чним дис­кон­том. За уго­дою між ВАТ «Укр­за­лі­зни­ця» й АТ «Че­ські за­лі­зни­ці», вста­нов­ле­но спе­ці­аль­ні та­ри­фні умо­ви та умо­ви ре­а­лі­за­ції про­їзних до­ку­мен­тів. Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.