По­же­жни­ки го­ту­ю­ться до 5-го кла­су

Держ­слу­жба над­зви­чай­них си­ту­а­цій за­кли­кає гро­ма­дян не про­во­ку­ва­ти по­жеж в еко­си­сте­мах

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

ФОТОФАКТ

У 10 обла­стях Укра­ї­ни ого­ло­ше­но над­зви­чай­ну (5 кла­су) по­же­жну не­без­пе­ку, гро­ма­дян про­сять не про­во­ку­ва­ти ви­ни­кне­н­ня по­жеж в еко­си­сте­мах. Як по­ві­до­ми­ли вчо­ра в Дер­жав­ній слу­жбі з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, за да­ни­ми «Укр­гід­ро­мет- цен­тру», 31 ли­пня по­же­жну не­без­пе­ку (5 кла­су) ого­ло­ше­но в За­по­різь­кій, Оде­ській, Хер­сон­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Хар­ків­ській, До­не­цькій, Лу­ган­ській, Дні­про­пе­тров­ській, Кі­ро­во­град­ській і Пол­тав­ській обла­стях. «ДСНС за­кли­кає гро­ма­дян до­три­му­ва­тись пра­вил по­же­жної без­пе­ки під час пе­ре­бу­ва­н­ня в лі­сах, пар­ках, на від­кри­тих те­ри­то­рі­ях і не про­во­ку­ва­ти ви­ни­кне­н­ня по­жеж в еко­си­сте­мах», — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби ві­дом­ства.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.