Бри­тан­ський принц Фі­ліп ві­ді­йшов від пу­блі­чно­го жи­т­тя

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Принц Фі­ліп, 96-рі­чний­чо­ло­вік ко­ро­ле­ви Ве­ли­ко­бри­та­нії Єли­за­ве­ти ІІ, учо­ра востан­нє са­мо­стій­но від­ві­дає пу­блі­чний­за­хід пе­ред тим, як ві­ді­йти від актив­но­го пу­блі­чно­го жи­т­тя. У Бу­кін­гем­сько­му па­ла­ці Фі­ліп прийняв па­рад ко­ро­лів­ських мор­ських пі­хо­тин­ців, ге­не­рал-ка­пі­та­ном яких він є. За 65 ро­ків, впро­довж яких Фі­ліп ви­ко­ну­вав свої обов’яз­ки, він взяв участь у по­над 22 ти­ся­чах пу­блі­чних за­хо­дів. Він одру­жив­ся на Єли­за­ве­ті у Ве­стмін­стер­сько­му абат­стві 1947 ро­ку. Цьо­го ро­ку в ли­сто­па­ді по­друж­жя свя­тку­ва­ти­ме пла­ти­но­ву, 70-ту рі­чни­цю ве­сі­л­ля. У Бу­кін­гем­сько­му па­ла­ці вже за­яви­ли, що принц Фі­ліп мо­же у май­бу­тньо­му від­ві­ду­ва­ти де­я­кі пу­блі­чні за­хо­ди ра­зом з ко­ро­ле­вою. Ко­ро­ле­ва оха­ра­кте­ри­зу­ва­ла Фі­лі­па як свою «си­лу» під час прав­лі­н­ня. На­га­да­є­мо, у кві­тні ко­ро­ле­ві Єли­за­ве­ті ви­пов­нив­ся 91 рік. Її прав­лі­н­ня — най­дов­ше се­ред ни­ні жи­вих мо­нар­хів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.