Ре­фат ЧУБАРОВ,

го­ло­ва Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.unn.com.ua)

Укра­їн­ська дер­жа­ва не мо­же ні­ко­му до­зво­ли­ти, щоб на її те­ри­то­рії зни­щу­ва­ли­ся ко­рін­ні на­ро­ди. То­му Крим і Дон­бас ма­ють бу­ти в одно­му ряд­ку. І ми ма­є­мо одно­ча­сно роз­гля­да­ти ці пи­та­н­ня. Крим є не про­сто те­ри­то­рі­єю, і Крим — не про­сто лю­ди, які там жи­вуть. Крим — це ба­тьків­щи­на ко­рін­но­го на­ро­ду Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.