Ві­дгук на ста­т­тю На­та­лії МАЛІМОН «На­ре­шті в бу­дів­лі для фон­дів — ре­монт» («День» №138 від 9 серпня 2017 ро­ку)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Бо­г­дан ВОРОН

Бу­ди­но­чок для фон­дів му­зею — осо­бняк, де жив і пра­цю­вав один із ви­да­тних ар­хі­те­кто­рів Укра­ї­ни ХХ ст. Сер­гій Ти­мо­шен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.