Ві­дгук на ста­т­тю Ма­рії СЕМЕНЧЕНКО «Кри­хкий стан» ре­пу­та­ції» («День» №135—136 від 4 серпня 2017 ро­ку)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

З опи­са­ної си­ту­а­ції якраз на­про шу єть ся ви сно вок, що PinchukArtCentre, ви­яв­ля­є­ться, є ма­ло­по­ва­жним та по­збав­ле­ним еле­мен­тар­ної куль­ту­ри за­кла­дом...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.