Від гук на но ви ну « Укра їнсь кий шко­ляр пе­ре­міг на між­на­ро­дній олім­пі­а­ді з ін­фор­ма­ти­ки» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Facebook-ко­ри­сту­вач Ekateryna SKRYPNYK

Ду­же лю­біть свою зем­лю, вір­те у сво­їх лю­дей, у та­ких па­ца­нів. Бо з та­ки­ми го­ло­ва­ми во­ни ой як ба­га­то мо­жуть!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.