МАТЕРІАЛ

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Я лю­блю всі ма­те­рі­а­ли. Про­сто є зав­да­н­ня, з яким тре­ба впо­ра­ти­ся. Мо­жу з гі­псу ро­би­ти брон­зу, із пла­сти­ку — справ­жній ка­мінь, але все ж енер­гія ма­те­рі­а­лу ду­же ва­жли­ва. Ко­ли ти йо­го ро­зу­мі­єш і від­чу­ва­єш, то мо­жеш чі­тко впо­ра­ти­ся із зав­да­н­ням. Ка­мі­нь­енер­ге­ти­чні­ший. Ко­ли ти йо­го ру­ба­єш, то отри­му­єш за­ряд. Втом­лю­є­шся, але по­чу­ва­є­шся за­плі­дне­ним уве­сьчас. Ка­мінь на­дає то­бі си­лу.

ФО­ТО З ФЕЙС­БУК-СТОРІНКИ МИХАЙЛА РЕВИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.