ГРАФІКА

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— Це зав­жди лег­ко, це ім­про­ві­за­ція на рів­ні нот, му­зи­ки. Я осьмаю ма­лень­кий бло­кно­тик, і ма­люю, ма­люю. Маз­ки, па­стель, аква­рель... А ось скуль­пту­ра — це три­ва­лий за­біг від пер­шо­го ім­пуль­су, ко­ли ти зро­зу­мів цю фор­му й зна­йшов це рі­ше­н­ня, до за­вер­ше­н­ня че­рез три-чо­ти­ри ро­ки. І пер­ший ім­пульс по­ви­нен збіг­ти­ся з остан­нім. У гра­фі­ці ти мит­тє­во ба­чиш ре­зуль­тат. Для ме­не це рад­ше за­до­во­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.