ІДЕАЛ

Den (Ukrainian) - - Актуальне Інтерв’ю -

— В іде­аль­но­му мі­сті спо­лу­ча­є­ться гар­мо­нія про­сто­ру і гар­мо­нія лю­ди­ни. Зру­чно жи­ти, тво­ри­ти, мріяти, лю­би­ти. Це мі­сто має бу­ти ду­же пі­зна­валь­ним, ду­же ці­ка­вим, ду­же рі­зно­ма­ні­тним. Ду­же спів­мас­шта­бним. Та­ко­го іде­а­лу не існує, але пра­гну­ти до ньо­го тре­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.