Бер­бель КОФЛЕР,

упов­но­ва­же­на з прав лю­ди­ни фе­де­раль­но­го уря­ду Ні­меч­чи­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Я обу­ре­на за­су­дже­н­ням за­сту­пни­ка го­ло­ви ме­джлі­су крим­ських та­тар так зва­ним « Вер­хов­ним су­дом » ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му до три­ва­ло­го тер­мі­ну по­збав­ле­н­ня во­лі... Ахтем Чий­гоз ви­сту­пав на за­хист те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни. Не мо­жна допу­сти­ти, щоб лю­дей за­а­ре­што­ву­ва­ли та за­су­джу­ва­ли, то­му що во­ни ви­ра­жа­ють свою по­лі­ти­чну дум­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.