По­жа­лій­те ве­ли­ке по­го­лів’я

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За 8 мі­ся­ців цьо­го ро­ку по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би в Укра­ї­ні ско­ро­ти­ло­ся про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го ро­ку на 0,5%, сви­ней — на 9,2%, а пти­ці зро­сло на 3,3%. За да­ни­ми Держ­ста­ту, по­го­лів’я ко­рів за цей пе­рі­од зни­зи­ло­ся на 2% і ста­но­вить тро­хи більш ніж 2,1 міль­йо­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.