Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

На­ве­сні 2020 ро­ку Укра­ї­на при­йма­ти­ме Пар­ла­мент­ську асам­блею НАТО. Для нас це вкрай по­ту­жний си­гнал со­лі­дар­но­сті й під­трим­ки в бо­роть­бі за су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність від кра­їн Альян­су

(Facebook)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.