Мир... па­ла­цам

Уряд Укра­ї­ни ви­ді­лив 200 міль­йо­нів на ре­став­ра­цію тво­рі­н­ня Ра­стрел­лі

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ма­рі­їн­ський па­лац у Ки­є­ві ре­мон­ту­є­ться­зі змін­ним успі­хом уже де­сять ро­ків. У гру­дні цьо­го ро­ку йо­го по­вин­ні бу­ли зно­ву від­кри­ти. Не ви­хо­дить... че­рез хро­ні­чне не­до­фі­нан­су­ва­н­ня. Але, схо­же, ситуація змі­ню­є­ться­на кра­ще. У се­ре­ду Ка­бмін до­да­тко­во ви­ді­лив на ре­став­ра­цію Ма­рі­їн­сько­го па­ла­цу 200 міль­йо­нів гри­вень. Згі­дно з по­ясню­валь­ною за­пи­скою до про­е­кту від­по­від­ної по­ста­но­ви, ви­ді­ле­ні ко­шти пі­дуть, зокре­ма, на ком­плекс ре­став­ра­цій­них ро­біт у за­лах па­ла­цу. Пер­шу чер­гу об’єкту пла­ну­є­тьсяв­ве­сти в екс­плу­а­та­цію 1 сі­чня2018 ро­ку.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.